Tay Thi

Người gửi: dinh_phianh@yahoo.com ( 08:01:56 - 08/01/2009 )

Xin chao cac ban,
Cac ban lam on tim va chieu bo phim Tay Thi cua Dai Loan do nu dien vien Phung Bưu Bưu dong vao khoang thap nien 80-90;
Thanh that cam on nhieu!!!!!!!!


Người gửi:
Global Help ( 11:01:38 - 08/01/2009 )

phim này có lâu rùi bạn ơi, search lại trên xưởng phim nhé

http://www.xuongphim.com/movie/advanced_search/?t=0&q=tay thy



Người gửi:
Global Help ( 11:01:51 - 08/01/2009 )

link phim:

http://www.xuongphim.com/movie/server-fr/tay-thi/dai-loan-tq/m486.html



Nội dung bình luận : ( Hỗ trợ Emotions của Yahoo! Messenger ) | Chèn ảnh
Gửi yêu cầu mới | Danh sách yêu cầu | Phim yêu cầu

Phim đề cử


Loading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |