Download phim

Thái Bình Công Chúa Thái Bình Công Chúa
10 10 999
xem phim online, thai binh cong chua

Thái Bình Công Chúa

( Hình thức phim : Download )
Diễn viên: Phan Nghinh Tử, Lương Tu Thân
Thể loại: Đài Loan TQ
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Ngày ra mắt: 10/08/1986
Đánh giá:
  (78 Bình chọn)

Giới thiệu: Thái Bình Công Chúa Là Con Gái Của Võ Tắc Thiên Diễn Viên: Phan Nghinh Tử , Lương Tu Thân Thời lượng: 30 Tập
Link download:

Tập 1:

01.1- http://www.megaupload.com/?d=0IDTF5J0
01.2- http://www.megaupload.com/?d=1832DXX7
01.3- http://www.megaupload.com/?d=IYFY3HSW
01.4- http://www.megaupload.com/?d=NGBWOV21

Tập 2:

02.1- http://www.megaupload.com/?d=5QJLBJ2F
02.2- http://www.megaupload.com/?d=Y74E2Z35
02.3- http://www.megaupload.com/?d=XO218DOF
02.4- http://www.megaupload.com/?d=2WJ6CXJ4

Tập 3:

03.1- http://www.megaupload.com/?d=RU427W0B
03.2- http://www.megaupload.com/?d=J0FIY8WZ
03.3- http://www.megaupload.com/?d=91D2UUYY
03.4- http://www.megaupload.com/?d=3QO95770

Tập 4:

04.1- http://www.megaupload.com/?d=PRVG5BRF
04.2- http://www.megaupload.com/?d=QUN474S7
04.3- http://www.megaupload.com/?d=G9SFSDQL
04.4- http://www.megaupload.com/?d=6TTRL3CE
04.5- http://www.megaupload.com/?d=SWWKBBOH

Tập 5:

05.1- http://www.megaupload.com/?d=889691OH
05.2- http://www.megaupload.com/?d=TJXQCXP4
05.3- http://www.megaupload.com/?d=OPTRQ0ED
05.4- http://www.megaupload.com/?d=SPRSRNHT

Tập 6:

06.1- http://www.megaupload.com/?d=659NZRDQ
06.2- http://www.megaupload.com/?d=F4OFU29N
06.3- http://www.megaupload.com/?d=FL4U970V
06.4- http://www.megaupload.com/?d=B9KF39NI

Tập 7:

07.1- http://www.megaupload.com/?d=IFJPJKNQ
07.2- http://www.megaupload.com/?d=S61NGQNM
07.3- http://www.megaupload.com/?d=AV7DTTNE
07.4- http://www.megaupload.com/?d=L6XHI9NS

Tập 8:

08.1- http://www.megaupload.com/?d=FKRPLR2Z
08.2- http://www.megaupload.com/?d=AJ1JT6E4
08.3- http://www.megaupload.com/?d=61YPKXJO
08.4- http://www.megaupload.com/?d=JZBJG77L

Tập 9:

09.1- http://www.megaupload.com/?d=28N4TK3A
09.2- http://www.megaupload.com/?d=ELJQ6RXT
09.3- http://www.megaupload.com/?d=RZ0QTSKM
09.4- http://www.megaupload.com/?d=ADMIANII

Tập 10:

10.1- http://www.megaupload.com/?d=J2F91Y78
10.2- http://www.megaupload.com/?d=TFRFXOEE
10.3- http://www.megaupload.com/?d=R0GZAZRI
10.4- http://www.megaupload.com/?d=XGI73XJD

Tập 11:

11.1- http://www.megaupload.com/?d=ZCVDWFK7
11.2- http://www.megaupload.com/?d=HWRCQYCG
11.3- http://www.megaupload.com/?d=V12K5VQF
11.4- http://www.megaupload.com/?d=BCH53TYY

Tập 12:

12.1- http://www.megaupload.com/?d=605F1UVZ
12.2- http://www.megaupload.com/?d=DWNQSQ7G
12.3- http://www.megaupload.com/?d=L7DGPPCA
12.4- http://www.megaupload.com/?d=VPRCRJLT

Tập 13:

13.1- http://www.megaupload.com/?d=DS3DVW9Y
13.2- http://www.megaupload.com/?d=0YR4K74T
13.3- http://www.megaupload.com/?d=61LN9BM8
13.4- http://www.megaupload.com/?d=JZXPRN39

Tập 14:

14.1- http://www.megaupload.com/?d=Y2ILYYQ1
14.2- http://www.megaupload.com/?d=IJRC0048
14.3- http://www.megaupload.com/?d=0YNPDW90
14.4- http://www.megaupload.com/?d=6510HXWX

Tập 15:

15.1- http://www.megaupload.com/?d=EG26T2C5
15.2- http://www.megaupload.com/?d=7FFZIPLP
15.3- http://www.megaupload.com/?d=P77W4Q7G
15.4- http://www.megaupload.com/?d=4HF0A66W
15.5- http://www.megaupload.com/?d=EFSD9PO2

Tập 16:

16.1- http://www.megaupload.com/?d=LOYW0OUX
16.2- http://www.megaupload.com/?d=T4PAY2XA
16.3- http://www.megaupload.com/?d=NQBNI8MA
16.4- http://www.megaupload.com/?d=5YN4EBZA
16.5- http://www.megaupload.com/?d=D40G2W44

Tập 17:

17.1- http://www.megaupload.com/?d=KCVAGGEI
17.2- http://www.megaupload.com/?d=7JXRQ9R9
17.3- http://www.megaupload.com/?d=DGDJ0J65
17.4- http://www.megaupload.com/?d=MIWVGPGZ


Tập 18:

18.1- http://www.megaupload.com/?d=M6BT2LNG
18.2- http://www.megaupload.com/?d=H1VGEIZO
18.3- http://www.megaupload.com/?d=NKQHS74X
18.4- http://www.megaupload.com/?d=YR7K5ZWY

Tập 19:

19.1- http://www.megaupload.com/?d=Q4BC7H5H
19.2- http://www.megaupload.com/?d=...8COD0
19.3- http://www.megaupload.com/?d=NRXB4INA
19.4- http://www.megaupload.com/?d=95DIHQ4S

Tập 20:

20.1- http://www.megaupload.com/?d=RHBS3R6E
20.2- http://www.megaupload.com/?d=EJV8V35W
20.3- http://www.megaupload.com/?d=Q69Q5JYY
20.4- http://www.megaupload.com/?d=XMQ40FFF

Tập 21:

21.1- http://www.megaupload.com/?d=B6TQK0GN
21.2- http://www.megaupload.com/?d=HLZ36YKB
21.3- http://www.megaupload.com/?d=F6T9YG3P
21.4- http://www.megaupload.com/?d=MYRSLRSE

Tập 22:


22.1- http://www.megaupload.com/?d=I4PINMNX
22.2- http://www.megaupload.com/?d=YD6HUPC6
22.3- http://www.megaupload.com/?d=4QEGMENZ
22.4- http://www.megaupload.com/?d=7AM49FCL
22.5- http://www.megaupload.com/?d=3TXQPYK8

Tập 23:

23.1- http://www.megaupload.com/?d=IWB0E8VA
23.2- http://www.megaupload.com/?d=PP5OML5W
23.3- http://www.megaupload.com/?d=NYDO90ZZ
23.4- http://www.megaupload.com/?d=3FDECWWB

Tập 24:

24.1- http://www.megaupload.com/?d=ORFKVCBK
24.2- http://www.megaupload.com/?d=WTTA1JP4
24.3- http://www.megaupload.com/?d=7GO2GJ5O
24.4- http://www.megaupload.com/?d=IPO577TS

Tập 25:

25.1- http://www.megaupload.com/?d=T2YSKNB3
25.2- http://www.megaupload.com/?d=N3VZ54HM
25.3- http://www.megaupload.com/?d=YCSQ0O4H
25.4- http://www.megaupload.com/?d=F2EC2EIE

Tập 26:

26.1- http://www.megaupload.com/?d=SSFBJ1GD
26.2- http://www.megaupload.com/?d=QGOLMW2V
26.3- http://www.megaupload.com/?d=KVLCZVRB
26.4- http://www.megaupload.com/?d=058EMLYL

Tập 27:

27.1- http://www.megaupload.com/?d=XZOM1WK8
27.2- http://www.megaupload.com/?d=UY1U0JV1
27.3- http://www.megaupload.com/?d=T3XTJY0D
27.4- http://www.megaupload.com/?d=13ZQXWAZ

Tập 28:

28.1- http://www.megaupload.com/?d=UAAFLM7I
28.2- http://www.megaupload.com/?d=YLKNTDOC
28.3- http://www.megaupload.com/?d=N65EQ4MR
28.4- http://www.megaupload.com/?d=DTC7FOHY

Tập 29:

29.1- http://www.megaupload.com/?d=QKGA301D
29.2- http://www.megaupload.com/?d=CC9SVOHF
29.3- http://www.megaupload.com/?d=UZQEC11Z
29.4- http://www.megaupload.com/?d=FGNQMJHA

-----------------------------------------------------

Hoặc:

T01 http://www.sexuploader.com/?d=GOBY6BZN
T02 http://www.sexuploader.com/?d=LOD72191
03A http://www.sexuploader.com/?d=7HGPCGGP
03B http://www.sexuploader.com/?d=LBGMXEAO
04A http://www.sexuploader.com/?d=QPXTWCJT
04B http://www.sexuploader.com/?d=H22ZBQXU
05A http://www.sexuploader.com/?d=0QG0GEPU
05B http://www.sexuploader.com/?d=PN93B42H
06A http://www.sexuploader.com/?d=S10JOAVR
06B http://www.sexuploader.com/?d=SY4IJHHB
07A http://www.sexuploader.com/?d=0WKCIL3G
07B http://www.sexuploader.com/?d=5F5WRXAG
08A http://www.sexuploader.com/?d=ITI8KGTX
08B http://www.sexuploader.com/?d=FX7R9UI4
09.001 http://www.sexuploader.com/?d=7YINPPAN
09.002 http://www.sexuploader.com/?d=QYT3ERCK
Tap 10 http://www.sexuploader.com/?d=NHXU99PD
11.001 http://www.sexuploader.com/?d=1WN2B9BR
11.002 http://www.sexuploader.com/?d=OVJQCN0T
12A http://www.sexuploader.com/?d=Z7M2BXCG
12B http://www.sexuploader.com/?d=R4ML3M6A
T13 http://www.sexuploader.com/?d=IFI9VFB7
14.001 http://www.sexuploader.com/?d=QXZYCL84
14.002 http://www.sexuploader.com/?d=LWC3BVQL
15.001 http://www.sexuploader.com/?d=V8ZPU2L8
15.002 http://www.sexuploader.com/?d=OWUF08RK
16.001 http://www.sexuploader.com/?d=MWVXZA8Y
16.002 http://www.sexuploader.com/?d=4UQGOHL0
17.001 http://www.sexuploader.com/?d=5DSPELXG
17.002 http://www.sexuploader.com/?d=SKWAGWWS
18.001 http://www.sexuploader.com/?d=UJL0G2WB
18.002 http://www.sexuploader.com/?d=AZHYTBSI
19.001 http://www.sexuploader.com/?d=F8UYXWRZ
19.002 http://www.sexuploader.com/?d=IUIIPRMO
Tap 20 http://www.sexuploader.com/?d=T1WILV8V
Tap 21 http://www.sexuploader.com/?d=AF38VMS7
22.001 http://www.sexuploader.com/?d=TKM8J2IA
22.002 http://www.sexuploader.com/?d=CX31RFNT
23.001 http://www.sexuploader.com/?d=YC20MW19
23.002 http://www.sexuploader.com/?d=SFOBXPHT
24.001 http://www.sexuploader.com/?d=RA61Q41W
24.002 http://www.sexuploader.com/?d=LDGKLHAB
25.001 http://www.sexuploader.com/?d=Z2NJ1R60
25.002 http://www.sexuploader.com/?d=ZVPGVYBB
26.001 http://www.megaupload.com/?d=SCRB0TNL
26.002 http://www.sexuploader.com/?d=R4DCCMPW
27.001 http://www.sexuploader.com/?d=4B8DMELS
27.002 http://www.sexuploader.com/?d=0CQ3PUKR
28.001 http://www.sexuploader.com/?d=9JAEHVRN
28.002 http://www.sexuploader.com/?d=I82XKN8T
29A http://www.sexuploader.com/?d=WFJMHMZS
29B http://www.sexuploader.com/?d=YGX7RHO0
30.001 http://www.sexuploader.com/?d=F2W0218X
30.002 http://www.sexuploader.com/?d=NYY2FMK9

XP Movie BÌNH LUẬN - FACEBOOK

phim online

Phim đề cử


Loading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |