Download phim

Thái Bình Công Chúa Thái Bình Công Chúa
10 10 999
xem phim online, thai binh cong chua

Thái Bình Công Chúa

( Hình thức phim : Download )
Diễn viên: Phan Nghinh Tử, Lương Tu Thân
Thể loại: Đài Loan TQ
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Ngày ra mắt: 10/08/1986
Đánh giá:
  (78 Bình chọn)

Giới thiệu: Thái Bình Công Chúa Là Con Gái Của Võ Tắc Thiên Diễn Viên: Phan Nghinh Tử , Lương Tu Thân Thời lượng: 30 Tập
Link download:

Tập 1:

01.1- http://www.megaupload.com/?d=0IDTF5J0
01.2- http://www.megaupload.com/?d=1832DXX7
01.3- http://www.megaupload.com/?d=IYFY3HSW
01.4- http://www.megaupload.com/?d=NGBWOV21

Tập 2:

02.1- http://www.megaupload.com/?d=5QJLBJ2F
02.2- http://www.megaupload.com/?d=Y74E2Z35
02.3- http://www.megaupload.com/?d=XO218DOF
02.4- http://www.megaupload.com/?d=2WJ6CXJ4

Tập 3:

03.1- http://www.megaupload.com/?d=RU427W0B
03.2- http://www.megaupload.com/?d=J0FIY8WZ
03.3- http://www.megaupload.com/?d=91D2UUYY
03.4- http://www.megaupload.com/?d=3QO95770

Tập 4:

04.1- http://www.megaupload.com/?d=PRVG5BRF
04.2- http://www.megaupload.com/?d=QUN474S7
04.3- http://www.megaupload.com/?d=G9SFSDQL
04.4- http://www.megaupload.com/?d=6TTRL3CE
04.5- http://www.megaupload.com/?d=SWWKBBOH

Tập 5:

05.1- http://www.megaupload.com/?d=889691OH
05.2- http://www.megaupload.com/?d=TJXQCXP4
05.3- http://www.megaupload.com/?d=OPTRQ0ED
05.4- http://www.megaupload.com/?d=SPRSRNHT

Tập 6:

06.1- http://www.megaupload.com/?d=659NZRDQ
06.2- http://www.megaupload.com/?d=F4OFU29N
06.3- http://www.megaupload.com/?d=FL4U970V
06.4- http://www.megaupload.com/?d=B9KF39NI

Tập 7:

07.1- http://www.megaupload.com/?d=IFJPJKNQ
07.2- http://www.megaupload.com/?d=S61NGQNM
07.3- http://www.megaupload.com/?d=AV7DTTNE
07.4- http://www.megaupload.com/?d=L6XHI9NS

Tập 8:

08.1- http://www.megaupload.com/?d=FKRPLR2Z
08.2- http://www.megaupload.com/?d=AJ1JT6E4
08.3- http://www.megaupload.com/?d=61YPKXJO
08.4- http://www.megaupload.com/?d=JZBJG77L

Tập 9:

09.1- http://www.megaupload.com/?d=28N4TK3A
09.2- http://www.megaupload.com/?d=ELJQ6RXT
09.3- http://www.megaupload.com/?d=RZ0QTSKM
09.4- http://www.megaupload.com/?d=ADMIANII

Tập 10:

10.1- http://www.megaupload.com/?d=J2F91Y78
10.2- http://www.megaupload.com/?d=TFRFXOEE
10.3- http://www.megaupload.com/?d=R0GZAZRI
10.4- http://www.megaupload.com/?d=XGI73XJD

Tập 11:

11.1- http://www.megaupload.com/?d=ZCVDWFK7
11.2- http://www.megaupload.com/?d=HWRCQYCG
11.3- http://www.megaupload.com/?d=V12K5VQF
11.4- http://www.megaupload.com/?d=BCH53TYY

Tập 12:

12.1- http://www.megaupload.com/?d=605F1UVZ
12.2- http://www.megaupload.com/?d=DWNQSQ7G
12.3- http://www.megaupload.com/?d=L7DGPPCA
12.4- http://www.megaupload.com/?d=VPRCRJLT

Tập 13:

13.1- http://www.megaupload.com/?d=DS3DVW9Y
13.2- http://www.megaupload.com/?d=0YR4K74T
13.3- http://www.megaupload.com/?d=61LN9BM8
13.4- http://www.megaupload.com/?d=JZXPRN39

Tập 14:

14.1- http://www.megaupload.com/?d=Y2ILYYQ1
14.2- http://www.megaupload.com/?d=IJRC0048
14.3- http://www.megaupload.com/?d=0YNPDW90
14.4- http://www.megaupload.com/?d=6510HXWX

Tập 15:

15.1- http://www.megaupload.com/?d=EG26T2C5
15.2- http://www.megaupload.com/?d=7FFZIPLP
15.3- http://www.megaupload.com/?d=P77W4Q7G
15.4- http://www.megaupload.com/?d=4HF0A66W
15.5- http://www.megaupload.com/?d=EFSD9PO2

Tập 16:

16.1- http://www.megaupload.com/?d=LOYW0OUX
16.2- http://www.megaupload.com/?d=T4PAY2XA
16.3- http://www.megaupload.com/?d=NQBNI8MA
16.4- http://www.megaupload.com/?d=5YN4EBZA
16.5- http://www.megaupload.com/?d=D40G2W44

Tập 17:

17.1- http://www.megaupload.com/?d=KCVAGGEI
17.2- http://www.megaupload.com/?d=7JXRQ9R9
17.3- http://www.megaupload.com/?d=DGDJ0J65
17.4- http://www.megaupload.com/?d=MIWVGPGZ


Tập 18:

18.1- http://www.megaupload.com/?d=M6BT2LNG
18.2- http://www.megaupload.com/?d=H1VGEIZO
18.3- http://www.megaupload.com/?d=NKQHS74X
18.4- http://www.megaupload.com/?d=YR7K5ZWY

Tập 19:

19.1- http://www.megaupload.com/?d=Q4BC7H5H
19.2- http://www.megaupload.com/?d=...8COD0
19.3- http://www.megaupload.com/?d=NRXB4INA
19.4- http://www.megaupload.com/?d=95DIHQ4S

Tập 20:

20.1- http://www.megaupload.com/?d=RHBS3R6E
20.2- http://www.megaupload.com/?d=EJV8V35W
20.3- http://www.megaupload.com/?d=Q69Q5JYY
20.4- http://www.megaupload.com/?d=XMQ40FFF

Tập 21:

21.1- http://www.megaupload.com/?d=B6TQK0GN
21.2- http://www.megaupload.com/?d=HLZ36YKB
21.3- http://www.megaupload.com/?d=F6T9YG3P
21.4- http://www.megaupload.com/?d=MYRSLRSE

Tập 22:


22.1- http://www.megaupload.com/?d=I4PINMNX
22.2- http://www.megaupload.com/?d=YD6HUPC6
22.3- http://www.megaupload.com/?d=4QEGMENZ
22.4- http://www.megaupload.com/?d=7AM49FCL
22.5- http://www.megaupload.com/?d=3TXQPYK8

Tập 23:

23.1- http://www.megaupload.com/?d=IWB0E8VA
23.2- http://www.megaupload.com/?d=PP5OML5W
23.3- http://www.megaupload.com/?d=NYDO90ZZ
23.4- http://www.megaupload.com/?d=3FDECWWB

Tập 24:

24.1- http://www.megaupload.com/?d=ORFKVCBK
24.2- http://www.megaupload.com/?d=WTTA1JP4
24.3- http://www.megaupload.com/?d=7GO2GJ5O
24.4- http://www.megaupload.com/?d=IPO577TS

Tập 25:

25.1- http://www.megaupload.com/?d=T2YSKNB3
25.2- http://www.megaupload.com/?d=N3VZ54HM
25.3- http://www.megaupload.com/?d=YCSQ0O4H
25.4- http://www.megaupload.com/?d=F2EC2EIE

Tập 26:

26.1- http://www.megaupload.com/?d=SSFBJ1GD
26.2- http://www.megaupload.com/?d=QGOLMW2V
26.3- http://www.megaupload.com/?d=KVLCZVRB
26.4- http://www.megaupload.com/?d=058EMLYL

Tập 27:

27.1- http://www.megaupload.com/?d=XZOM1WK8
27.2- http://www.megaupload.com/?d=UY1U0JV1
27.3- http://www.megaupload.com/?d=T3XTJY0D
27.4- http://www.megaupload.com/?d=13ZQXWAZ

Tập 28:

28.1- http://www.megaupload.com/?d=UAAFLM7I
28.2- http://www.megaupload.com/?d=YLKNTDOC
28.3- http://www.megaupload.com/?d=N65EQ4MR
28.4- http://www.megaupload.com/?d=DTC7FOHY

Tập 29:

29.1- http://www.megaupload.com/?d=QKGA301D
29.2- http://www.megaupload.com/?d=CC9SVOHF
29.3- http://www.megaupload.com/?d=UZQEC11Z
29.4- http://www.megaupload.com/?d=FGNQMJHA

-----------------------------------------------------

Hoặc:

T01 http://www.sexuploader.com/?d=GOBY6BZN
T02 http://www.sexuploader.com/?d=LOD72191
03A http://www.sexuploader.com/?d=7HGPCGGP
03B http://www.sexuploader.com/?d=LBGMXEAO
04A http://www.sexuploader.com/?d=QPXTWCJT
04B http://www.sexuploader.com/?d=H22ZBQXU
05A http://www.sexuploader.com/?d=0QG0GEPU
05B http://www.sexuploader.com/?d=PN93B42H
06A http://www.sexuploader.com/?d=S10JOAVR
06B http://www.sexuploader.com/?d=SY4IJHHB
07A http://www.sexuploader.com/?d=0WKCIL3G
07B http://www.sexuploader.com/?d=5F5WRXAG
08A http://www.sexuploader.com/?d=ITI8KGTX
08B http://www.sexuploader.com/?d=FX7R9UI4
09.001 http://www.sexuploader.com/?d=7YINPPAN
09.002 http://www.sexuploader.com/?d=QYT3ERCK
Tap 10 http://www.sexuploader.com/?d=NHXU99PD
11.001 http://www.sexuploader.com/?d=1WN2B9BR
11.002 http://www.sexuploader.com/?d=OVJQCN0T
12A http://www.sexuploader.com/?d=Z7M2BXCG
12B http://www.sexuploader.com/?d=R4ML3M6A
T13 http://www.sexuploader.com/?d=IFI9VFB7
14.001 http://www.sexuploader.com/?d=QXZYCL84
14.002 http://www.sexuploader.com/?d=LWC3BVQL
15.001 http://www.sexuploader.com/?d=V8ZPU2L8
15.002 http://www.sexuploader.com/?d=OWUF08RK
16.001 http://www.sexuploader.com/?d=MWVXZA8Y
16.002 http://www.sexuploader.com/?d=4UQGOHL0
17.001 http://www.sexuploader.com/?d=5DSPELXG
17.002 http://www.sexuploader.com/?d=SKWAGWWS
18.001 http://www.sexuploader.com/?d=UJL0G2WB
18.002 http://www.sexuploader.com/?d=AZHYTBSI
19.001 http://www.sexuploader.com/?d=F8UYXWRZ
19.002 http://www.sexuploader.com/?d=IUIIPRMO
Tap 20 http://www.sexuploader.com/?d=T1WILV8V
Tap 21 http://www.sexuploader.com/?d=AF38VMS7
22.001 http://www.sexuploader.com/?d=TKM8J2IA
22.002 http://www.sexuploader.com/?d=CX31RFNT
23.001 http://www.sexuploader.com/?d=YC20MW19
23.002 http://www.sexuploader.com/?d=SFOBXPHT
24.001 http://www.sexuploader.com/?d=RA61Q41W
24.002 http://www.sexuploader.com/?d=LDGKLHAB
25.001 http://www.sexuploader.com/?d=Z2NJ1R60
25.002 http://www.sexuploader.com/?d=ZVPGVYBB
26.001 http://www.megaupload.com/?d=SCRB0TNL
26.002 http://www.sexuploader.com/?d=R4DCCMPW
27.001 http://www.sexuploader.com/?d=4B8DMELS
27.002 http://www.sexuploader.com/?d=0CQ3PUKR
28.001 http://www.sexuploader.com/?d=9JAEHVRN
28.002 http://www.sexuploader.com/?d=I82XKN8T
29A http://www.sexuploader.com/?d=WFJMHMZS
29B http://www.sexuploader.com/?d=YGX7RHO0
30.001 http://www.sexuploader.com/?d=F2W0218X
30.002 http://www.sexuploader.com/?d=NYY2FMK9

XP Movie BÌNH LUẬN - FACEBOOK

phim online

Phim đề cử


Nguồn Phim Thái Bình Công Chúa được siêu tầm từ các bản phim Vietsub, HD 720p, Full HD 1080p, Thuyết minh tiếng việt Lồng tiếng rõ nét nhất, phudeviet, hdvietnam . com , dienanh, phim nhanh, yan tv, kitesvn, taiphimhd .com , subscene, subtitle, download, fshare .vn, mega, 4share, mediafire, megavnn, xemphimhd, pubvn, clipvn, hdonline, hay hay tv, hd movie, zing, USLT, đạt phi, FFVN, IMDB ,VIP vn,youtube , phimvang , xem nhanh nhất, xem trên mobile html5, VTV, HTV, VTC, SCTV, StarMovie, HBO, TVB, Kênh Drama, Truyen hinh Hanoi, viet nam, today tv, TH Vinh Long, trailer, download miễn phí, Lịch chiếu phim, xem phim rạp... BluRay, WiKi, CtrlHD, DTS, SPARKS, YIFY, Ganool, HDTV, IMMERSE, KILLERS, WebDL, REMARKABLE, REPACK, PROPER, PublicHD, BDRip, DVD, Full HD, R5, TS, x264, MKV, MP4, ACC, AC3, CAM, TS , MV HD, phim 3S, 69, người lớn, engsub, subteam First Second, Third, Fourth, Fifth, Six, Seventh, Eighth Season, Phần Tập 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 ,22,23, 24,25, 26,27, 28,29, 30,31,32, 33,34,35, 36,37, 38,39, 40,41,42, 43,44,45, 46,47, 48, 49, 50 / Tập cuối dailymotion
Loading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |