Sân Bóng Tình Yêu

Người gửi: long.nguyen1988hp@yahoo.com.vn ( 03:06:09 - 09/06/2011 )

Sân Bóng Tình Yêu - Phim Truyền Hình Đài Loan .
Với Các Diễn Viên :
Thẩm Nhược Hách (Hạ Quân Tường đóng).
Y Thắng Tuyết (Hebe đóng)
Kim Tử Thông (Lý Uy đóng)
Lương Vũ Thân (Tăng Bội Du đóng)
Châu Tất Thủ (Lượng Triết đóng)
Tank (Cao Dĩ Tường đóng)
Từ Triết Khải (Huỳnh Bách Quân đóng)


Người gửi:
admin ( 08:06:56 - 09/06/2011 )

Phim bạn y.c trên xưởng phim đã có rồi.lần sau bạn nên sử dụng box tìm kiếm trước khí y/c nhé.
http://www.xuongphim.com/movie/server-fr/dau-trau--co-muon-khong-san-bong-tinh-yeu-bull-fighting/dai-loan-tq/m433.htmlNội dung bình luận : ( Hỗ trợ Emotions của Yahoo! Messenger ) | Chèn ảnh
Gửi yêu cầu mới | Danh sách yêu cầu | Phim yêu cầu

Phim đề cử


Loading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |