Không chốn dung thân - to where he belongs

Người gửi: kimbaejang2006@gmail.com ( 05:02:28 - 08/02/2011 )

Giới thiệu: Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm thập niên 60. Cao Hạo Vân tham gia vào đội ngũ cảnh sát, được Tổng giám đốc cảnh sát Lôi Lạc Thiên xem trọng. Cao Hạo Vân vì tương lai không tiếc, bỏ người yêu là Liên Thiếu Quân và con ruột là Mao Tiến, rồi thành hôn với em gái của Lôi Lạc Thiên là Lôi Gia Bảo. Sau đó Cao Hạo Vân trở thành một thương gia nổi tiếng của Hong Kong


Người gửi:
Guest ( 07:09:51 - 27/09/2011 )

phim dau paNội dung bình luận : ( Hỗ trợ Emotions của Yahoo! Messenger ) | Chèn ảnh
Gửi yêu cầu mới | Danh sách yêu cầu | Phim yêu cầu

Phim đề cử


Loading
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |